Databases

Een database of gegevensbank is een opgeslagen digitaal archief. Hieronder wordt verstaan de gegevens als zodanig, de wijze waarop gegevens worden opgeslagen (het datamodel) en de software waarmee databases worden aangemaakt en benaderd. Hierin is het begrip RDBMS (Relationeel Database Management Systeem) belangrijk. Twee grote bedrijven die deze software maken zijn Oracle en Microsoft.

ViteData werkt met name met het Microsoft product MS SQL Server (nu versie 2019). Hierin kunnen databases aangemaakt worden. Een database zelf bestaat dan uit een verzameling tabellen. Uiteraard is er ook ondersteuning voor MS SQL server 2000 en 2005 2008 2012 2014 2016 2017 2019 .

Een applicatie geschreven in Microsoft .NET kan dan weer communiceren met deze database en de hierin gedefinieerde tabellen. Deze communicatie gaat via SQL , Structured Query Language of te wel gestructureerde vraag taal.

Met deze taal kan men selecties maken en gegevens toevoegen , wijzigen of verwijderen binnen een database. Ook zijn objecten zoals tabellen te creëren. Tevens is functionaliteit in een database op te slaan. Men spreekt in dit geval van stored procedures / triggers. Er zijn binnen SQL wel syntax (dus de manier waarop) verschillen tussen bijvoorbeeld een Microsoft SQL Server database en een Oracle database.

 

© 2012 - 2020 ViteData Pelikaanstraat 6 4709 BD Nispen info@vitedata.nl 06-20121429